جغرافیا

نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان تنکابن

نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان تنکابن

نقشه-ی-مدل-رقومی-ارتفاعی-شهرستان-تنکابننقشه ی رستری ارتفاع شهرستان تنکابن (واقع در استان مازندران)

– نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم  ترین نقشه های پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم دما، سایه روشن و …) استفاده می شود.

– اندازه سلول ها: 0.00083333333, 0.00083333333

دانلود فایل

دانلود فایل نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان تنکابن

لایه مدل رقومی ارتفاعی, نقشه رستری DEM, نقشه DEM, نقشه مدل رقومی ارتفاعی, نقشه DEM شهرستان تنکابن, نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان تنکابن, نقشه ی رستری ارتفاع شهرستان تنکابن, استان مازندران

نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان تنکابن